MPWiK – średniowieczne korzenie

Pod siedzibą MPWiK Na Grobli można znaleźć małą ciekawostkę. Głaz na którym są wypisane najważniejsze daty z historii wrocławskich wodociągów.

Pod MPWiK

Pod MPWiK

Ponieważ zdjęcia były niestety robione telefonem, zacytuję zawartość tabliczki:

1272 r. nadanie miastu przez Księcia Henryka IV Prawego przywileju poboru wody z rzeki Odry do celów wodociągowych.

1871 r. uruchomienie Zakładu Produkcji Wody przy ul. Na Grobli.

1945 r. uruchomienie Wodociągów w powojennym Wrocławiu.

1982 r. uruchomienie Zakładu Produkcji Wody w Mokrym Dworze.

1996 r. oddanie do eksploatacji I – etapu Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków w Janówku.

Niby takie niezbyt znane daty, ale tak naprawdę mające ogromne znaczenie dla miasta.

Pod MPWiK