Sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

Idąc ulicą św. Mikołaja w stronę placu Jana Pawła można się natknąć na
sporych rozmiarów "ikonę" na kościele.

Cerkiew

Okazuje się, że owa ikona znajduje się na Soborze Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu. Jak można przeczytać na Wikipedii:

Cerkiew katedralna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – dawna świątynia św. Barbary powstała na przeł. XV i XVI wieku, kościół filialny i pogrzebowy parafii św. Elżbiety. Wcześniej na jego miejscu znajdowała się kaplica cmentarna z XIII wieku, która spłonęła jeszcze przed 1400, kiedy zaczęto odbudowę i rozbudowę świątyni. Zbudowana w stylu gotyckim trójnawowa bryła z cegły, długości 32,7 i szerokości 24,6 metrów. Ma od strony zachodniej (dziś ul. Wszystkich Świętych, biegnąca na tyłach sąsiadującego z kościołem Wojewódzkiego Szpitala im. Babińskiego) dwie wieże o kwadratowej podstawie, ale tylko jedną z nich (południową, na rogu ul. Mikołaja) dokończono wg planowanej wysokości, druga nie przewyższa murów kościoła.

W 1526 przeszła w ręce ewangelików, w latach 1741-1920 kościół garnizonowy. Zniszczenia z okresu II wojny świat. sięgnęły 70%, kościół stracił całe swoje wyposażenie i średniowieczne polichromie, spłonęły dachy, runęły sklepienia. Zabezpieczony tuż po wojnie, odbudowany w latach 1959-1961. Przekazany Kościołowi prawosławnemu w czerwcu 1963 i ustanowiony katedrą diecezji wrocławsko-szczecińskiej, znajduje się przy ul. św. Mikołaja.

Oczywiście na kościele znajduję się różne kamienne płyty, jak to zwykle z kościołami bywa.

Cerkiew

Tablica z informacjami o nabożeństwach.

Cerkiew

Zobacz w Google Maps.

Katedralna Sodoma i Gomora

O tej rzeźbie przeczytaliśmy w książce pt. "Wrocław jakiego nie znacie" Pana Chądzyńskiego.
Kto by się spodziewał takich rzeczy na kościele (na głównym wejściu do Katedry)…
Tak, tak, dobrze widzicie. Koza i dwóch facetów 😛

Sodoma i Gomora na katedrze

Sodoma i Gomora na katedrze

Sodoma i Gomora na katedrze

Portal wejścia kościoła bernardynów

Obecnie znajduje się tu Muzeum Architektury.

Za wroclaw.dolny.slask.pl

Zespół budynków kościelno-klasztornych założyła w XV
wieku nowopowstała grupa mnichów z zakonu bernardynów. Została ona z
namaszczenia papieża wysłana na Śląsk do walki z herezją i husytyzmem.
Do Wrocławia zostali zaproszeni przez biskupa Piotra Nowaka. Grupie tej
przewodził Jan Kapistran (Giovanni Capistrano 1386 -1456). Granice
miasta przekroczyli 15 II 1453 r by już 18 III otrzymać teren pod swoją
siedzibę na Nowym Mieście. Budowę kompleksu rozpoczęli w 1453 roku
wyburzywszy uprzednio zabudowę jaka tam się znajdowała. Dwa lata
później w dniu 28 IX 1455 roku dokonali już uroczystego poświęcenia
pierwszego, prowizorycznego kościoła który stanął pomiędzy górką
Kacerską i bramą Ceglaną. W 1465 roku rozpoczęto budowę nowego,
murowanego kościoła wraz z klasztorem. Całość ukończono i poświęcono
dopiero w 1502 roku. W 1522 roku po sporze z Rada Miejską Wrocławia
trwającym od 1517 roku bernardyni opuścili Wrocław i budynki
kościelno-klasztorne. W tym samym 1522 roku do kompleksu przeniesiono
chorych ze szpitala św. Barbary tworząc w kompleksie nowy szpital.
Przez kolejne 4 lata sam kościół był nieczynny i dopiero w 1526 roku
został zamieniony na ewangelicki z parafią prowadzącą cały szpital. W
swej formie architektonicznej kompleks budynków przez kolejne 4 wieki
nie uległ jakimś charakterystycznym zmianom i przetrwał aż do XIX
wieku. Miały w nim miejsce tak przebudowany jak i rozbudowy ale nie
mające większego wpływu na wygląd zewnętrzny. Przełom XIX i XX wieku
wtopił zespół w nowo powstające budynki zieleń których ilość rosła wraz
z dynamicznym rozwojem miasta i tak doczekał „Festung Breslau”. Warto
nadmienić, że już od 1928 roku część kompleksu pełniła funkcje muzealne.
W czasie oblężenia miasta zniszczenia budynków kompleksu
pobernardyńskiego sięgnęły 70%. Odbudowę i renowację kompleksu
przeprowadzano w kilku etapach:
– 1949 prace zabezpieczające pod kierunkiem Aleksandra Krzywobłockiego
– 1956 – 1974 odbudowa pod kierunkiem Edmunda Małachowicza
W 1974 roku ukończono prace oddając obiekt do użytku z przeznaczeniem całości na Muzeum Architektury

Portal kościoła Bernardynów (III)

Portal kościoła Bernardynów (I)

Portal kościoła Bernardynów (I)

Zobacz w Google Maps.